رنگ عسل

رنگ عسل

رنگ عسل بستگی به عوامل رنگ زای شهد (گزانتوفیل، کلروفیل، کاروتن و غیره) دارد. به همین علت رنگ عسل مربوط به منبع گیاهی آن است. رنگ عسل می تواند از روشن تا تیره متغییر باشد. بر اساس زمان جمع آوری شهد، عسل بهاره روشن تر و عسل پاییزه تیره تر است. رنگ عسل وقتی که جمع آوری شهد، سریع و میزان آن فراوان باشد، روشن تر است. زمانی که جریان شهد کم و جمع آوری آن طولانی مدت باشد تیره تر است.

رنگ عسل همچنین بسته به نژاد زنبور و کیفیت شان ها متفاوت است. رنگ های مختلف از زرد تا قهوه ای معمولا رنگ های متداول عسل هستند. به ندرت عسل به رنگ های سبز و قرمز متمایل به سیاه و کرم موجود است.

رنگ عسل بعد از رس بستن روشن تر می شود. عسل حاصل از شهد گل خیار، گون  و درختان سیب به رنگ زرد روشن است. عسل حاصل از شهد گل آفتاب گردان و بابونه گاوی، طلائی روشن و عسل حاصل از گل هویج به رنگ زرد تیره است. عسل حاصل از مریم گلی و شبدر شیرین، طلائی و کهربایی روشن است. عسل حاصل از گل ذرت، افرا و درخت نمدار، زرد متمایل به رنگ سبز است.

عسل بدست آمده از گونه های پونه آسا و پروسکیا به رنگ تیره متمایل به سبز لجنی است. اگر عسل به مدت طولانی ذخیره شود و یا حرارت بالا ببیند رنگش تیره تر می شود.