نکاتی در مورد زهر زنبور عسل:

نکاتی در مورد زهر زنبور عسل:

 زهر زنبور عسل ماده اولیه خود را از خون زنبور گرفته و در داخل غده سازنده زهر تولید و سپس در داخل کیسه ذخیره زهر ذخیره می گردد.

مقدار زهر تولید شده توسط یک زنبور کارگر حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکروگرم می باشد که این مقدار بستگی به سن زنبور، مقدار گرده گل موجود در کلنی، نژاد و زمان سال دارد.

 وقتی زنبور به سن حدود ۱۶ تا ۱۹ روزگی رسید کیسه ی زهر آن کاملاً پر شده و ترشح زهر متوقف می گردد.

بین مقدار گرده گل موجود در طبیعت و مقدار ذخیره زهرزنبور عسل رابطه مستقیمی مشاهده می گردد.یعنی درست زمانی که در طبیعت گرده گل به حد وفور وجود دارد (فروردین و اردیبهشت) کیسه های زهری زنبورها نیز به حداکثر پر هستند و به محض اینکه گرده گل در طبیعت کم شود مقدار زهر در کیسه ها نیز تقلیل می یابند.

زهر زنبورعسل مایعی است به رنگ روشن و با مزه تلخ که در مجاورت هوا به سرعت خشک شده و ۳۰ تا ۴۰ درصد وزن مایع اولیه آن کاهش می یابد.

زهر زنبورعسل حاوی انواع پروتئین ها است.

 احتمال مبتلا شدن به سرطان در زنبورداران نسبت به مردم عادی بسیار پایین است.(ضد سرطان بودن زهر زنبور عسل)

می توان از هر ۲۰ کلنی زنبورعسل در طول یک فصل تقریباً یک گرم زهر خالص خشک شده جمع آوری کرد.البته بعضی دستگاه های جدید تا 0.4 گرم از هر کندو هم استخراج می کنند.