مصرف گرده گل

مصرف گرده گل

مصرف گرده بصورت پیوسته تا 40 روز ناتوانی جنسی را کاملاً درمان می کند.

همچنین با مصرف روزانه یک قاشق چای خوری از آن، جهت پیشگیری ناتوانی جنسی موثر است.