‎هشتمین نمایشگاه بین‌المللی لبنیات، نوشیدنیها

شما را به بازدید فرا میخوانیم به ‎

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی لبنیات، نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته ‎٢٧-٢٤ شهريور ماه ٩٦

محل دائمي نمایشگاه های بین المللی تهران 

شماره غرفه 5A05


برگشت به اخبار میرنجمی