عسل میرنجمی | مصرف گرده گل

مصرف گرده گل

مصرف گرده گل
1396/8/8
  • 5854

مصرف گرده بصورت پیوسته تا 40 روز ناتوانی جنسی را کاملاً درمان می کند.

همچنین با مصرف روزانه یک قاشق چای خوری از آن، جهت پیشگیری ناتوانی جنسی موثر است.

پایان مقاله