عسل میرنجمی | دستور پخت فيله مرغ عسلی و گريل شده، غذای رژیمی