عسل میرنجمی | ماسک مو عسل و موز :

ماسک مو عسل و موز :

 ماسک مو عسل و موز :
1397/5/23
  • 588
  • ۲ تکه موز پخته شده
  • نصف پیمانه عسل
  • ¼ پیمانه روغن زیتون

مشکل این ماسک این است که موز حتی در حالیکه با بقیه مواد ترکیب می شود نیز وقتی روی سر می زنید، روی سر می چسبد و شستن سر را کمی دشوار می کند، با اضافه کردن مقداری روغن زیتون، می توانید کاری کنید که موهایتان کمی نرم تر شده و موز از روی مو به آسانی پاک شود.

پایان مقاله