1397/6/10

حضور در نمایگاه

عسل میرنجمی شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی دعوت می نماید.

14 لغایت 17 شهریور ماه ۱۳۹۷تهران -محل نمایشگاههای شهرداری سالن تهران غرفه 33

1396/1/1

سال نو مبارک

عسل میرنجمی سالی سرشار از نشاط و امید همرا با برکت برای شما همراهان گرامی آرزومند است.