1398/8/18

دعوت به همکاری

متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا تاریخ 30 آبان ماه سال جاری رزومه خود را به ایمیل شرکت ارسال نمایند

info@mirnajmihoney.com

1397/6/10

حضور در نمایگاه

عسل میرنجمی شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی دعوت می نماید.

14 لغایت 17 شهریور ماه ۱۳۹۷تهران -محل نمایشگاههای شهرداری سالن تهران غرفه 33