• گرده گل ایرانی

    مشاهده
    زنبور پس از هر پرواز در زمان مراجعه به کندو بر اثر رد شدن از تله گرده گیر، مقدار زیادی از گرده های چسبیده به بدن خود را در تله جا می گذارد، که توسط زنبورداران ج ...
  • ژله رویال

    مشاهده
    ژلهٔ رویال نوعی ماده غذایی است که توسط زنبورهای عسل تهیه می‌شود و معمولاً همه لاروها در روز اول زندگی از ژلهٔ رویال تغذیه می‌کنند، اما این ج ...