گرده گل ایرانی

زنبور پس از هر پرواز در زمان مراجعه به کندو بر اثر رد شدن از تله گرده گیر، مقدار زیادی از گرده های چسبیده به بدن خود را در تله جا می گذارد، که توسط زنبورداران جمع آوری شده و جهت مصارف دارویی عرضه می شود.

خواص درمانی گرده گل:

۱- تنظیم کننده عمل روده: گرده گل فعالیت روده را عادی کرده و تنظیم کننده قابل توجهی برای آن می باشد.

۲- گرده گل و رفع کم خونی: گرده گل در کم خونی های خطرناک و کم کردن فشار خون موثر است. این ماده هموگلوبین و اریتروسیت خون را افزایش می دهد.

۳- رفع حساسیت: بیماران حساس به گرده گل در صورت خوردن عسل و یا در یونش های مومی (شان عسل) به خاطر داشتن گرده گل در آنها، تدریجا درجه حساسیت کاهش یافته و بهبود می یابند.

و ....

روش های مصرف گرده گل:

۱- گرده گل را می توان جوید یا به صورت پودر مخلوط با یک لیوان آب قبل یا بعد از غذا نوشید.

۲- گرده گل را می توان بصورت مخلوط با عسل استفاده نمود.